EXTRAESCOLARS / CASALS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I SERVEI GUARDERIA – Inscripcions

De cara a l’organització de les activitats extraescolars esportives (judo, bàsquet, ball, etc)  i el servei d’acollida (de matí) i guarderia (de tarda), trobareu aquí informació per aquest nou curs, amb els nous horaris i tarifes.

També teniu el full d’inscripció a la vostra disposició per a aquestes activitats. Recordeu que cal tenir un mínim de participants per poder realitzar cadascuna de les activitats, i sempre podeu animar altres famílies del mateix curs que el vostres fills per facilitar que surti endavant.

Ja que el nou horari escolar DEFINITIU representa que la jornada escolar acabarà a les 16:30, teniu l’opció de combinar l’activitat fins a les 17.30 amb mitja hora de guarderia fins les 18:00.

Els serveis d’ACOLLIDA i de GUARDERIA funcionaran des del primer dia del curs, i les dates d’inici de la resta d’activitats s’han d’acordar segons les inscripcions i l’organització.

Recordeu que heu de ser socis del AMPA i presentar copia del rebut del pagament de la quota de l’AMPA de 2011-2012 per poder ser inscrits i participar en les activitats.

Podeu omplir el full d’inscripció i o bé:

• Lliurarla a la sala de l’AMPA en el primer dia del curs (12 de setembre) a les 16:30, o
• Dipositarla a la bústia de l’escola abans que comenci el nou curs

Les inscripcions i informació per les altres activitats (Anglès, etc) seran disponibles properament.

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb l’AMPA per correu electrònic al ampaemilijuncadella@gmail.com   

De cara a la organización de las actividades deportivas extraescolares (judo, baloncesto, baile, etc) y el servicio de acogida (de mañana) y guardería (de tarde), encontrareis aquí información para este nuevo curso, con los nuevos horarios y tarifas.

También tenéis la hoja de inscripción a vuestra disposición para estas actividades.Recordar que hay que tener un mínimo de participantes para poder realizar cada una de las actividades, y siempre podéis animar a otras familias del mismo curso que vuestros hijos para facilitar que salga adelante.

Ya que el nuevo horario escolar DEFINITIVO supone que la jornada escolar terminará a las 16:30, tenéis la opción de combinar la actividad hasta las 17.30 con media hora de guardería hasta las 18:00.

Los servicios de ACOGIDA y de GUARDERÍA funcionarán desde el primer día del curso, y las fechas de inicio del resto de actividades se acordarán según las inscripciones y la organización.

Recordad que tenéis que ser socios del AMPA y presentar copia del recibo del pago de la cuota del AMPA de 2011-2012 para poder ser inscritos y participar en las actividades.

Podeis rellenar la hoja de inscripción y o:

• Entregarla en la sala del AMPA en el primer día del curso (12 de septiembre) a las 16:30, o
• Depositarla en el buzón de la escuela antes de que empiece el nuevo curso

Las inscripciones e información para las otras actividades (Inglés, etc) estarán disponibles próximamente.

Para cualquier duda, podéis poneros en contacto con el AMPA por correo electrónico en ampaemilijuncadella@gmail.com

FESTES

VÍDEO Festival 2011

Podeu veure els vídeos complets del festival fent clic aquí per anar a la pàgina de l’escola.

Hem vist com el dia del festival, l’equip de mestres ens van sorprendre amb una actuació seva, cantant un tipus d’himne al “Emili Juncadella”. Aquí podeu veure el tràiler d’aquest moment, i al web de l’escola, trobareu el vídeo complet, a més dels vídeos de totes les actuacions dels nens, des de P3 fins 6è.
Gràcies una vegada més a tots els involucrats en el treball i la preparació d’aquest esdeveniment, especialment a Manel Diéguez i Eva Pujades; un altre any, un altre èxit.
Bon estiu a tots!

Podéis ver los vídeos completos del festival haciendo clic aquí para ir a la página de la escuela.

Hemos visto como en el día del festival, el equipo de maestros nos sorprendieron con una actuación suya, cantandonos un tipo de himno al “Emili Juncadella”. Aquí podeis ver el trailer de este momento, y en la web de la escuela, encontrareis el video completo, además de los videos de todas las actuaciones de los niños, desde P3 hasta 6è.

Gracias una vez más a todos los involucrados en el trabajo y la preparación de este evento, en especial a Manel Diéguez y a Eva Pujades; otro año, otro éxito.

¡Buen verano a todos!