EXTRAESCOLARS / CASALS

Anglès, Pintura i Escacs – EXTRAESCOLARS

ALTRES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

A continuació us informem de les altres activitats extraescolars que s’ofereixen per a aquest curs.

Us recordem que és imprescindible ser soci de l’AMPA per aquest curs i que es compleixi el mínim d’inscripcions per iniciar l’activitat.

ANGLÈS

Segons les pre-inscripcions rebudes al juny, es formaran els següents grups de diferents nivells.

Grup STARTERS per a P4 i P5               (dilluns i dimecres 13:40-14:40)

Grup MOVERS per a 3r i 4t                    (dilluns i dimecres 12:35-13:35)

Grup FLYERS per 6è                                (dilluns i dimecres 16:30-17:30)

Mínim:                                                           10 alumnes per grup

Si està interessat però no troba el curs del seu fill / a en la llista o per a qualsevol altra consulta referent a l’anglès, contacti amb l’AMPA (ampaemilijuncadella@gmail.com ) o a les 16:30 al despatx de l’AMPA en els primers dies del curs.

El preu per a 2 dies a la setmana són 38 € / mensual + 22 € de material (anual, en iniciar l’activitat)

Les classes seran impartides per l’Escola Docklands (www.docklandsidiomas.com ), que té molta experiència amb classes extraescolars d’anglès en escoles primàries i secundàries.

PINTURA / DIBUIX

Un grup, dilluns 16:30-17:30, per a nens de P3 a 6è

En un mateix grup hi haurà diverses edats on els objectius seran, entre d’altres i segons el nivell i capacitat:

 • Aprendre a ser precisos i concrets en els treballs
 • Proporcionar a l’alumne de tècniques diverses
 • Guiar i orientar l’alumne en el procés d’aprenentatge
 • Motivar i promoure l’interès dels alumnes per l’activitat artística i creativa
 • Conèixer la teoria dels colors
 • Passar una bona estona aprenent a dibuixar i pintar
 • Apreciar el volum, la perspectiva i les ombres
 • Introducció del tema del còmic, creació de personatges

Mínim: 10 alumnes per grup                              Màxim: 15 alumnes per grup

El preu és de 20 € / mensual + 15 € / trimestral de Material.

Si hi ha suficient demanda de diversos nivells, es podrà dividir i obrir un grup addicional d’un nivell concret.

Les classes seran impartides per Marina Sauret (msauretg.wordpress.com), Llicenciada en Belles Arts per la UB i Graduada en Il.lustració per la Llotja. Amb ella aprendrem  fent els primers passos en el món de l’art a dibuixar i pintar d’una forma alegre i distesa. ¡¡Us esperem!!

ESCACS

Un grup, dimecres 16:30-17:30, per a nens de P4 a 6è

A part d’aprendre a jugar als escacs, els nens també aprenen, entre altres coses, a:

 • Respectar normes
 • Reflexionar, analitzar, preveure i decidir
 • Estimular la memòria i la capacitat d’atenció
 • Aprendre una nova codificació

Per més informació, llegir el full informatiu completa.

Mínim: 10 alumnes per grup

El preu és de 19 € / mensual.

Les classes seran impartides per un professor de l’Escola d’Escacs de Barcelona (www.eebcn.net ), que té més de 25 anys d’experiència en l’ensenyament d’escacs en escoles, a més d’organitzar i participar en campionats. 

 • Trobareu el full d’inscripció aquí, o al despatx de l’AMPA, i cal omplir una per fill i per activitat, lliurar-la al despatx de l’AMPA de 16:30-17:00.

OTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

A continuación os informamos de las demás actividades extraescolares que se ofrecen para este curso.

Os recordamos que es imprescindible ser socio del AMPA para este curso y que su cumpla el mínimo de inscripciones para iniciar la actividad.

INGLÉS

Según las pre-inscripciones recibidas en junio, se formarán los siguientes grupos de diferentes niveles.

Grupo STARTERS para P4 y P5             (lunes y miércoles 13:40 – 14:40)

Grupo MOVERS para 3º y 4º                   (lunes y miércoles 12:35 – 13:35)

Grupo FLYERS para 6º                            (lunes y miércoles 16:30 – 17:30)

Mínimo:                                                         10 alumnos por grupo

Si está interesado pero no encuentra el curso de su hijo/a en la lista o para cualquier otra consulta referente al Inglés, contacte con el AMPA (ampaemilijuncadella@gmail.com) o a las 16:30 en el despacho del AMPA en los primeros días del curso.

El precio para 2 días a la semana son 38€/mensual + 22€ de Material (anual, al iniciar la actividad)

Las clases serán impartidas por la Escuela DOCKLANDS (www.docklandsidiomas.com), que tiene mucha experiencia con clases extraescolares de Inglés en escuelas primarias y secundarias.

PINTURA / DIBUJO

Un grupo, lunes 16:30 – 17:30, para niños de P3 a 6º

En un mismo grupo habrá varias edades donde los objetivos serán, entre otros y según el nivel y capacidad:

 • Aprender a ser precisos y concretos en los trabajos
 • Proporcionar al alumno de técnicas varias
 • Guiar y orientar al alumno en el proceso de aprendizaje
 • Motivar y promover el interés de los alumnos por la actividad artística y creativa
 • Conocer la teoría de los colores
 • Pasar un buen rato aprendiendo a dibujar y pintar
 • Apreciar el volumen, la perspectiva y las sombras
 • Introducción del tema del cómic, creación de personajes

Mínimo:    10 alumnos por grupo                    Máximo: 15 alumnos por grupo

El precio es de 20€/mensual + 15€/trimestral de Material.

Si hay suficiente demanda de varios niveles, se podrá dividir y abrir un grupo adicional de un nivel concreto.

Las clases serán impartidas por Marina Sauret (msauretg.wordpress.com), Licenciada en Bellas Artes por la UB y Graduada en Ilustración por la Llotja. Con ella aprenderemos dando los primeros pasos en el mundo del arte a dibujar y pintar de una forma alegre y distendida. ¡¡Os esperamos!!

AJEDREZ

Un grupo, miércoles 16:30 – 17:30, para niños de P4 a 6º

Aparte de aprender a jugar al ajedrez, los niños también aprenden, entre otras cosas, a:

 • Respetar normas
 • Reflexionar, analizar, prever y decidir
 • Estimular la memoria y la capacidad de atención
 • Aprender una nueva codificación

Para más información, leer la hoja informativa completa.

Mínimo:    10 alumnos por grupo

El precio es de 19€/mensual.

Las clases serán impartidas por un profesor de l’Escola d’Escacs de Barcelona (www.eebcn.net), que tiene más de 25 años de experiencia en la enseñanza de ajedrez en escuelas, además de organizar y participar en campeonatos. 

 • Encontrareis la hoja de inscripción aquí, o en el despacho del AMPA, y hay que rellenar una por hijo y por actividad y entregarla en el despacho del AMPA de 16:30 – 17:00.