ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES

NOUS TALLERS PER A SOCIS – 2012

Us oferim unes fotos del taller per als pares i les mares que va tenir lloc divendres passat. 

Us informem de que l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona organitza una sèrie d’accions formatives adreçades a les famílies de les escoles. Per tal de que organitzem uns tallers a la nostra escola durant l’any 2012,  us demanem la vostra col·laboració, assenyalant al final d’aquesta entrada quin són els dos temes que us resulten més interessants de la llista següent. Moltes gràcies:

1. Autoritat i límits  Concepte d’autoritat. Establir límits: arguments, discurs vàlid, por d’equivocar-nos, penediment, malestar… Com resoldre conflictes amb els nostres fills i filles.

2. La comunicació dins la llar Què implica una bona comunicació? L’escolta activa entre adults i amb els infants i adolescents. Què podem fer els pares i mares per generar el diàleg? Comunicació que dóna seguretat, afecte…

3. Jugar per créixer  Importància del joc per al desenvolupament. Tipus de jocs. Criteris per escollir els jocs i les joguines. Educació del consum dels nostres nois i noies. El joc en família.

4. La “feina” d’escola arriba a casa. Hem d’ajudar-los? Importància que dóna la família a l’escola i a les tasques escolars. Com podem ajudar els fills i filles sense arribar a fer nosaltres la seva feina? Com els podem ajudar a enfocar els estudis de manera responsable? Hàbits i condicions necessàries per treballar a casa.

5. Les necessitats d’autonomia i seguretat afectiva.  Significat d’autonomia personal al llarg de les etapes evolutives i de creixement. Relació entre seguretat afectiva i autonomia personal. La comunicació, el diàleg i els límits. 6. Desenvolupament físic, psicològic i emocional de l’infant i l’adolescent.  Els nois i noies, al créixer, passen per diferents etapes i en cada etapa hi ha unes característiques i necessitats diferents. Conèixer la seva evolució ens ajudarà a poder acompanyar-los en el seu creixement.

7. Educació sexual. Identitat sexual. Informació, comunicació i confiança, el primer pas. L’afectivitat, l’educació de la sexualitat responsable. Identitat sexual no esperada. Com ho afrontem i els ajudem?

8. El repte d’aprendre a consumir de manera responsable en família. Com és que volem l’última novetat? Ho podem comprar? Sempre fem servir el que comprem? Vies per orientar l’educació del consum de manera responsable dels infants i els joves.

9. Per una infància protegida. Com fer un bon ús de les tecnologies de la informació. Es vol promoure l’ús racional de les TIC a partir de la crítica i l’autocrítica, per tal d’evitar els problemes que hi poden anar associats (socioaddiccions). Seguretat en l’ús d’Internet per garantir la protecció de la intimitat dels infants, evitar les amenaces externes i prevenir i actuar en casos d’assetjament sexual i bullying.

10. Els usos moderats i racionals de les pantalles (mòbil, televisió, videojocs, ordinador) Les pantalles són una font d’entreteniment i d’informació però també l’origen de problemes associats al seu mal ús, tant individuals (aïllament, relacions abusives…) com col·lectives (bullying…) Com podem gestionar a casa els possibles conflictes amb el tema de les pantalles?

11. Les activitats extraescolars i de lleure. Què entenem per lleure? El lleure com espai de relació i per a la participació. Criteris per a la selecció de l’oferta d’activitats fora de l’escola: tipus, quantitat, temps. Activitats de lleure compartides en família. Les TIC: noves formes de relació i de participació en els espais de lleure.

12. Participació de mares i pares a la vida escolar. Per què és bo per a l’educació dels nois i noies que mares i pares participin a l’escola? Repercussions de la participació de mares i pares en les activitats del centre i de la comunitat educativa, en el rendiment escolar. De quines maneres hi podem participar les famílies? Quina finalitat té una AMPA? Quina finalitat té el Consell Escolar de Centre?

13. Diversitat cultural a l’escola i la convivència intercultural La diversitat cultural és un fet característic a la nostra ciutat. Coneguem les diverses expressions culturals presents al nostre entorn. Quin paper juguem les famílies a favor de la inclusió i la convivència intercultural a l’escola i al barri?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s