Uncategorized

Divendres 11 de maig, Tarda de Jocs en Família / Viernes 11 de mayo, Tarde de Juegos en Familia

A l’escola Emili Juncadella aprenem jugant!

El proper divendres 11 de maig, de 15:00 a 16:30 hores, convidem als pares, mares i tutors/es a participar amb els seus/seves fills/filles en una sessió d’aprenentatge basat en el joc en la qual podran comprovar els avantatges dels jocs educatius, veient altres possibilitats d’aprendre tant a l’escola com al temps d’oci.

Es tracta d’una mostra del que es fa a les aules en moments determinats, con jocs que treballen la memòria, la rapidesa visual, la lògica, la imaginació, la creativitat, la socialització, etc.

Us animem a venir a descobrir-los!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

¡En la escuela Emili Juncadella aprendemos jugando!

El próximo viernes 11 de mayo, de 15:00 a 16:30 horas, invitamos a los padres, madres y tutores/as a participar con sus/suyas hijos/hijas en una sesión de aprendizaje basado en el juego en la cual podrán comprobar las ventajas de los juegos educativos, viendo otras posibilidades de aprender tanto en la escuela como en el tiempo de ocio.

Se trata de una muestra de lo que se hace en las aulas en momentos determinados, con juegos que trabajan la memoria, la rapidez visual, la lógica, la imaginación, la creatividad, la socialización, etc.

¡Os animamos a venir a descubrirlos!