Uncategorized

COMUNICAT relevant per a les famílies d’activitats extraescolars i acollida

A continuació li recordem els horaris i les normes de recollida dels nens després de la seva activitat extraescolar o acollida.

A continuación le recordamos los horarios y las normas de recogida de los ninos después de su actividad extraescolar o guardería.