Uncategorized

CUOTA AMPA 2020-2021

Hola famílies !!

A causa de la situació del Covid i la incertesa que tenim per davant, aquest curs la quota per ser soci de l’AMPA serà la següent:

Famílies sòcies durant el curs passat (2019-2020): la quota serà de 0€. Passaran a ser automàticament socis en aquest nou curs (2020-2021)

Famílies NO sòcies durant el curs passat (2019-2020): la quota serà de 20€ i es pagarà per transferència al compte: ES63 0081 5557 0800 0114 4821 del Banc Sabadell, o per qualsevol caixer del Sabadell, amb el codi 153664 seguint  les instruccions i introduint el NOM i COGNOM del/de la nen/a

A les noves famílies de P3 que ja han pagat la quota, se’ls retornarà la diferència a l’inici de curs.  Disculpeu les molèsties.

Per a més informació sobre la quota i com pagar-la, cliqueu aquí

Hola familias!!

Debido a la situación del Covid y la incertidumbre que tenemos por delante, este curso la cuota para ser socio del AMPA será la siguiente:

Familias socias durante el curso pasado (2019-2020): la cuota será de 0€. Pasarán a ser automáticamente socios en este nuevo curso (2020-2021)

Familias NO socias durante el curso pasado (2019-2020): la cuota será de 20€ y se pagará por transferencia a la cuenta: ES63 0081 5557 0800 0114 4821 del Banco Sabadell, o por cualquier cajero del Sabadell, con el código 153664 siguiendo las instrucciones e introduciendo el NOMBRE y APELLIDO del/de la niño/niña

A las nuevas familias de P3 que ya han pagado la cuota, se les devolverá la diferencia al inicio del curso. Perdón por las molestias.

Para más información sobre la cuota y cómo pagarla, aquí