ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, EXTRAESCOLARS / CASALS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – Oferta 2020-2021

A continuació us detallem l’oferta d’extraescolars per al curs nou 2020-2021. / A continuación os detallamos la oferta de extraescolares para el curso nuevo 2020-2021.

Totes les extraescolars començaran el dia 1 d’octubre. Si necessiteu el servei d’Acollida/Guarderia per al primer dia, el 14 de setembre, heu de realitzar la inscripció abans amb tota la documentació requerida. / Todas las extraescolares empezarán el día 1 de octubre. Si necesitáis el servicio de Acollida/Guardería para el primer día, el 14 de septiembre, debéis realizar la inscripción antes con toda la documentación requerida.

Les inscripcions per beques obren el día 22 de setembre. Us informarem més endavant. / Las inscripciones para becas abren el día 22 de septiembre. Os informaremos más adelante.

IMPORTANT/E: LES INSCRIPCIONS I ELS PAGAMENTS ES FARAN DE MANERA TELEMÀTICA, realitzant inscripcions online o descarregant-los i reenviant-los emplenats per email a l’adreça indicada, i els pagaments per transferència o ingrés en el compte indicat. / LAS INSCRIPCIONES Y LOS PAGOS SE HARÁN DE MANERA TELEMÁTICA, realizando inscripciones online o descargando hojas de inscripciones y reenviandolas cumplimentadas por email a la dirección indicada, y los pagos por transferencia o ingreso en la cuenta indicada.

RECORDAD QUE ANTES DE APUNTARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD, ES IMPRESCINDIBLE ESTAR AL DÍA CON EL PAGO DE LA CUOTA DEL AMPA, es decir: o HABER PAGADO LA CUOTA EL CURSO PASADO (2019-2020) o bien HABER PAGADO LA CUOTA DE 20€ DE ESTE AÑO. Para más información sobre la cuota, AQUÍ

Hay que recordar que se abrirán las actividades donde hay un número suficiente de participantes. / Cal recordar que s’obriran les activitats on hi ha un nombre suficient de participants.

Hi han 4 apartats.

 • ACOLLIDA/GUARDERIA
 • ACTIVITATS ESPORTIVES
 • ANGLÈS
 • ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I AUDIOVISUALS

ACOLLIDA / GUARDERÍA

Si necessiteu el servei de Acollida, heu primer d’emplenar i signar la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID, guardar el fitxer i adjuntar-lo amb l’inscripció. Per començar Acollida / Guarderia el dia 14 i en la inscripció es tria l’opció PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA, s’ha de enviar el comprovant de la transferència. / Si necesitáis el servicio de Acollida, debéis primero rellenar y firmar la DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD COVID, guardar el fichero y adjuntarlo en la inscripción. Para empezar Acollida/Guardería el día 14 y en la inscripción se elige la opción PAGO POR TRANSFERENCIA, se debe enviarles el comprobante de la transferencia.

Tota la informació sobre acollida/guardería AQUÍ / Toda la información sobre acollida/guardería AQUÍ

DUBTES: envieu un correu a: jcueva@aesantandreu.org

ACTIVITATS ESPORTIVES

Aquest any, per poder adaptar-nos als protocols i mesures CoVid i distribuir bé els espais amb els ratios indicats, en comptes de fer activitats de 1 hora, 2 vegades a la setmana, o de 2 hores i 1 vegada, s’han reduït a 1,5 hores per a tots, 1 vegada a la setmana. Les ACTIVITATS es pagaran un cop confirmada la plaça. / Este año, para poder adaptarnos a los protocolos y medidas CoVid y distribuir bien los espacios con los ratios indicados, en vez de hacer actividades de 1 hora, 2 veces a la semana, o de 2 horas y 1 vez, se han reducido a 1,5 horas para todos, 1 vez a la semana. Las ACTIVIDADES se pagarán una vez confirmada la plaza

Tota la informació sobre extraescolars esportives en un sol arxiu AQUÍ / Toda la información sobre extraescolares deportivas en un solo archivo AQUÍ

 • PSICOMOTRICITAT (P3) DILLUNS
 • PSICOMOTRICITAT (P4 – P5) DIMECRES
 • FUTBOL SALA (3r – 4t) DILLUNS
 • FUTBOL SALA (1r-2n) DIMARTS (cambiat a DILLUNS)
 • FUTBOL SALA (5è – 6è) DIMECRES
 • PATINATGE (1r – 2n – 3r) DIJOUS
 • PATINATGE (4t – 5è – 6è) DIVENDRES
 • BALL MODERN 1r 2n 3r DIMARTS
 • BALL MODERN (4t – 5è – 6è) DIJOUS
 • PISCINA (P3 – P4 – P5 – 1r) DIJOUS
 • PISCINA (2n – 3r – 4t – 5è – 6è) DIJOUS

DUBTES: envieu un correu a: jcueva@aesantandreu.org

ANGLÈS

Tota la informació sobre extraescolars d’anglés AQUÍ i VÍDEO AQUÍ/ Toda la información sobre extraescolares de inglès AQUÍ y VÍDEO AQUÍ

 • ANGLÈS (P4 – P5) DILLUNS
 • ANGLÈS (1r – 2n) DIMECRES
 • ANGLÈS (3r – 4t) DIVENDRES
 • ANGLÈS (5è – 6è) DIMARTS i DIVENDRES

DUBTES: envieu un correu a: info@mishmashbarcelona.com

ACTIVITATS AUDIOVISUALS, ANIMACIÓ STOP MOTION i MANUALITATS

NOVETAT: Aquí teniu un vídeo que mostra el treball que es va fer el curs passat durant les extraescolars de AUDIOVISUALES y de MANUALITATS!

Tota la informació sobre extraescolars artístiques i audiovisuals AQUÍ i VÍDEOS AQUÍ / Toda la información sobre extraescolares artísticas y audiovisuales AQUÍ y VÍDEOS AQUÍ

 • ARTS MANUALS (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DILLUNS
 • ARTS MANUALS (3r – 4t – 5è – 6è) DIMARTS
 • AUDIOVISUALS amb Cine, Teatre y Fotografia (3r – 4t – 5è – 6è) DIMECRES
 • ANIMACIÓ STOP MOTION (3r – 4t – 5è – 6è) DIJOUS
 • AUDIOVISUALS amb Cine, Teatre y Fotografia (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DIVENDRES
 • ANIMACIÓ STOP MOTION (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DIVENDRES

Dies proposats de extraescolars artístiques i audiovisuals: a modificar segons necessitat o preferència de la majoria dels alumnes inscrits / Días propuestos de extraescolares artísticas y audiovisuales: a modificar según necesidad o preferencia de la mayoría de los alumnos inscritos.

DUBTES: envieu un correu a: jessart.film@gmail.com

RESUM: TAULA D’HORARIS DE TOTES LES ACTIVITATS

DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
ANGLÈS P4-P5ANGLÈS 5è-6èANGLÈS 1r-2nBALL 4t-5è-6èANGLÈS 3r-4t
PSICO P3BALL 1r-2n-3rPSICO P4-P5PATINATGE 1r-2n-3rANGLÈS 5è-6è
FUTBOL 3r-4tFUTBOL 1r-2nFUTBOL 5è-6èPISCINA de 2n a 6èPATINATGE 4t-5è-6è
ARTS MANUALS de P3 a 2nARTS MANUALS de 3r a 6èAUDIOVISUALS de 3r a 6èPISCINA de P3 a 1rANIMACIÓ STOP MOTION de P3 a 2n
ANIMACIÓ STOP MOTION de 3r a 6è

FULLS D’INSCRIPCIÓ & DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID – HOJAS DE INSCRIPCIÓN & DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD COVID

IMPORTANT: El dilluns día 14 de setembre, no podrà començar ningú a Acollida o Guardería que no tingui emplenat la Declaració de Responsabilitat CoVid pel servei d’Acollida o que no estigui inscrit.

 • Inscripció Acollida/Guardería i Activitats Esportives: EMPLENAR LA DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID (una per cada nen/a), guardar el fitxer i adjuntar-lo amb l’inscripció. Poden escollir múltiples activitats en una mateixa inscripció per cada nen/a (per exemple Acollida + Futbol sala).

PER FER L’INSCRIPCIÓ a Acollida/Guardería i Activitats Esportives, CLIQUEU AQUÍ. (NOTA: El NIF/DNI de l’inici de l’inscripció és del/de la nen/a, no del/de la pare/mare) / PARA HACER LA INSCRIPCIÓN a Acollida/Guardería y Actividades Deportivas, PULSE AQUÍ. (NOTA: El NIF / DNI del inicio de la inscripción es del/de la niño/a, no del/de la padre/madre)

Inscripció Anglès: EMPLENAR la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID i el FULL D’INSCRIPCIÓ. Enviar els dos fulls per email a: ampaemilijuncadella@gmail.com

Inscripció Audiovisuals i Manualitats: EMPLENAR la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID i el FULL D’INSCRIPCIÓ. Enviar els dos fulls per email a: ampaemilijuncadella@gmail.com

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s