ANGLÉS 2019

MishMash, escola d’anglès, t’ofereix un mètode propi, dinàmic  i neurodidàctic d’aprenentatge. Treballem els continguts adaptats a les necessitats i habilitats de cada grup. Els nens aprenen de manera natural en un entorn d’inmersió.

La propuesta de horarios es:

  • P4-P5: miércoles
  • 1º-2º: lunes
  • 3º-4º: lunes
  • 4º a 6º: martes y viernes (2 horas/semana), grupo actual. Respetaremos su horario ya establecido.

Para precios, aquí