ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, EXTRAESCOLARS / CASALS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – Oferta 2020-2021

A continuació us detallem l’oferta d’extraescolars per al curs nou 2020-2021. / A continuación os detallamos la oferta de extraescolares para el curso nuevo 2020-2021.

Totes les extraescolars començaran el dia 1 d’octubre. Si necessiteu el servei d’Acollida/Guarderia per al primer dia, el 14 de setembre, heu de realitzar la inscripció abans amb tota la documentació requerida. / Todas las extraescolares empezarán el día 1 de octubre. Si necesitáis el servicio de Acollida/Guardería para el primer día, el 14 de septiembre, debéis realizar la inscripción antes con toda la documentación requerida.

Les inscripcions per beques obren el día 22 de setembre. Us informarem més endavant. / Las inscripciones para becas abren el día 22 de septiembre. Os informaremos más adelante.

IMPORTANT/E: LES INSCRIPCIONS I ELS PAGAMENTS ES FARAN DE MANERA TELEMÀTICA, realitzant inscripcions online o descarregant-los i reenviant-los emplenats per email a l’adreça indicada, i els pagaments per transferència o ingrés en el compte indicat. / LAS INSCRIPCIONES Y LOS PAGOS SE HARÁN DE MANERA TELEMÁTICA, realizando inscripciones online o descargando hojas de inscripciones y reenviandolas cumplimentadas por email a la dirección indicada, y los pagos por transferencia o ingreso en la cuenta indicada.

RECORDAD QUE ANTES DE APUNTARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD, ES IMPRESCINDIBLE ESTAR AL DÍA CON EL PAGO DE LA CUOTA DEL AMPA, es decir: o HABER PAGADO LA CUOTA EL CURSO PASADO (2019-2020) o bien HABER PAGADO LA CUOTA DE 20€ DE ESTE AÑO. Para más información sobre la cuota, AQUÍ

Hay que recordar que se abrirán las actividades donde hay un número suficiente de participantes. / Cal recordar que s’obriran les activitats on hi ha un nombre suficient de participants.

Hi han 4 apartats.

 • ACOLLIDA/GUARDERIA
 • ACTIVITATS ESPORTIVES
 • ANGLÈS
 • ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I AUDIOVISUALS

ACOLLIDA / GUARDERÍA

Si necessiteu el servei de Acollida, heu primer d’emplenar i signar la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID, guardar el fitxer i adjuntar-lo amb l’inscripció. Per començar Acollida / Guarderia el dia 14 i en la inscripció es tria l’opció PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA, s’ha de enviar el comprovant de la transferència. / Si necesitáis el servicio de Acollida, debéis primero rellenar y firmar la DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD COVID, guardar el fichero y adjuntarlo en la inscripción. Para empezar Acollida/Guardería el día 14 y en la inscripción se elige la opción PAGO POR TRANSFERENCIA, se debe enviarles el comprobante de la transferencia.

Tota la informació sobre acollida/guardería AQUÍ / Toda la información sobre acollida/guardería AQUÍ

DUBTES: envieu un correu a: jcueva@aesantandreu.org

ACTIVITATS ESPORTIVES

Aquest any, per poder adaptar-nos als protocols i mesures CoVid i distribuir bé els espais amb els ratios indicats, en comptes de fer activitats de 1 hora, 2 vegades a la setmana, o de 2 hores i 1 vegada, s’han reduït a 1,5 hores per a tots, 1 vegada a la setmana. Les ACTIVITATS es pagaran un cop confirmada la plaça. / Este año, para poder adaptarnos a los protocolos y medidas CoVid y distribuir bien los espacios con los ratios indicados, en vez de hacer actividades de 1 hora, 2 veces a la semana, o de 2 horas y 1 vez, se han reducido a 1,5 horas para todos, 1 vez a la semana. Las ACTIVIDADES se pagarán una vez confirmada la plaza

Tota la informació sobre extraescolars esportives en un sol arxiu AQUÍ / Toda la información sobre extraescolares deportivas en un solo archivo AQUÍ

 • PSICOMOTRICITAT (P3) DILLUNS
 • PSICOMOTRICITAT (P4 – P5) DIMECRES
 • FUTBOL SALA (3r – 4t) DILLUNS
 • FUTBOL SALA (1r-2n) DIMARTS (cambiat a DILLUNS)
 • FUTBOL SALA (5è – 6è) DIMECRES
 • PATINATGE (1r – 2n – 3r) DIJOUS
 • PATINATGE (4t – 5è – 6è) DIVENDRES
 • BALL MODERN 1r 2n 3r DIMARTS
 • BALL MODERN (4t – 5è – 6è) DIJOUS
 • PISCINA (P3 – P4 – P5 – 1r) DIJOUS
 • PISCINA (2n – 3r – 4t – 5è – 6è) DIJOUS

DUBTES: envieu un correu a: jcueva@aesantandreu.org

ANGLÈS

Tota la informació sobre extraescolars d’anglés AQUÍ i VÍDEO AQUÍ/ Toda la información sobre extraescolares de inglès AQUÍ y VÍDEO AQUÍ

 • ANGLÈS (P4 – P5) DILLUNS
 • ANGLÈS (1r – 2n) DIMECRES
 • ANGLÈS (3r – 4t) DIVENDRES
 • ANGLÈS (5è – 6è) DIMARTS i DIVENDRES

DUBTES: envieu un correu a: info@mishmashbarcelona.com

ACTIVITATS AUDIOVISUALS, ANIMACIÓ STOP MOTION i MANUALITATS

NOVETAT: Aquí teniu un vídeo que mostra el treball que es va fer el curs passat durant les extraescolars de AUDIOVISUALES y de MANUALITATS!

Tota la informació sobre extraescolars artístiques i audiovisuals AQUÍ i VÍDEOS AQUÍ / Toda la información sobre extraescolares artísticas y audiovisuales AQUÍ y VÍDEOS AQUÍ

 • ARTS MANUALS (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DILLUNS
 • ARTS MANUALS (3r – 4t – 5è – 6è) DIMARTS
 • AUDIOVISUALS amb Cine, Teatre y Fotografia (3r – 4t – 5è – 6è) DIMECRES
 • ANIMACIÓ STOP MOTION (3r – 4t – 5è – 6è) DIJOUS
 • AUDIOVISUALS amb Cine, Teatre y Fotografia (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DIVENDRES
 • ANIMACIÓ STOP MOTION (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DIVENDRES

Dies proposats de extraescolars artístiques i audiovisuals: a modificar segons necessitat o preferència de la majoria dels alumnes inscrits / Días propuestos de extraescolares artísticas y audiovisuales: a modificar según necesidad o preferencia de la mayoría de los alumnos inscritos.

DUBTES: envieu un correu a: jessart.film@gmail.com

RESUM: TAULA D’HORARIS DE TOTES LES ACTIVITATS

DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
ANGLÈS P4-P5ANGLÈS 5è-6èANGLÈS 1r-2nBALL 4t-5è-6èANGLÈS 3r-4t
PSICO P3BALL 1r-2n-3rPSICO P4-P5PATINATGE 1r-2n-3rANGLÈS 5è-6è
FUTBOL 3r-4tFUTBOL 1r-2nFUTBOL 5è-6èPISCINA de 2n a 6èPATINATGE 4t-5è-6è
ARTS MANUALS de P3 a 2nARTS MANUALS de 3r a 6èAUDIOVISUALS de 3r a 6èPISCINA de P3 a 1rANIMACIÓ STOP MOTION de P3 a 2n
ANIMACIÓ STOP MOTION de 3r a 6è

FULLS D’INSCRIPCIÓ & DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID – HOJAS DE INSCRIPCIÓN & DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD COVID

IMPORTANT: El dilluns día 14 de setembre, no podrà començar ningú a Acollida o Guardería que no tingui emplenat la Declaració de Responsabilitat CoVid pel servei d’Acollida o que no estigui inscrit.

 • Inscripció Acollida/Guardería i Activitats Esportives: EMPLENAR LA DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID (una per cada nen/a), guardar el fitxer i adjuntar-lo amb l’inscripció. Poden escollir múltiples activitats en una mateixa inscripció per cada nen/a (per exemple Acollida + Futbol sala).

PER FER L’INSCRIPCIÓ a Acollida/Guardería i Activitats Esportives, CLIQUEU AQUÍ. (NOTA: El NIF/DNI de l’inici de l’inscripció és del/de la nen/a, no del/de la pare/mare) / PARA HACER LA INSCRIPCIÓN a Acollida/Guardería y Actividades Deportivas, PULSE AQUÍ. (NOTA: El NIF / DNI del inicio de la inscripción es del/de la niño/a, no del/de la padre/madre)

Inscripció Anglès: EMPLENAR la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID i el FULL D’INSCRIPCIÓ. Enviar els dos fulls per email a: ampaemilijuncadella@gmail.com

Inscripció Audiovisuals i Manualitats: EMPLENAR la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID i el FULL D’INSCRIPCIÓ. Enviar els dos fulls per email a: ampaemilijuncadella@gmail.com

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES

L’agost a Navas ja ha començat!

A Navas tenemos nuestro propio plan de actividades para los más pequeños este mes de agosto. Gracias al equipo de PlaDeNavas, en la plaza Ferrán Reyes ya han empezado a jugar y divertirse con agua, estampaciones, gimcanas,…
Bajar a la plaza con los peques!

A Navas tenim el nostre propi pla d’activitats per als més petits aquest mes d’Agost. Gràcies a l’equip de PlaDeNavas, a la plaça Ferran Reyes ja han començat a jugar i divertir-se amb aigua, estampacions, gimcanes, …
Baixeu a la plaça amb els mes menuts!

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, EXTRAESCOLARS / CASALS

EXTRAESCOLARES – Oferta 2019-2020 –

FULLS D’INSCRIPCIÓ – HOJAS DE INSCRIPCIÓN

A continuación os detallamos la oferta de extraescolares para el curso nuevo que empieza en septiembre 2019.

A continuació us detallem l’oferta d’extraescolars per al curs nou que comença al setembre 2019.

SERÁ IMPRESCINDIBLE HABER PAGADO LA CUOTA DEL AMPA DE ESTE NUEVO CURSO PARA PODER APUNTARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD

Hacer clic sobre la actividad para más información sobre horarios, precios y contenido.

Feu clic sobre l’activitat per a més informació sobre horaris, preus i contingut.

Hay que recordar que se abrirán las actividades donde hay un número suficiente de participantes. Si os interesa alguna actividad podéis contestar sin compromiso a las dos preguntas más abajo.

Cal recordar que s’obriran les activitats on hi ha un nombre suficient de participants. Si us interessa alguna activitat podeu contestar sense compromís a les dues preguntes més avall.

ACTIVITATS AUDIOVISUALS, TEATRE I MANUALITATS

Vídeo de presentació general d’activitats audiovisuals, teatre i manualitats

FULLS D’INSCRIPCIÓ – HOJAS DE INSCRIPCIÓN

Después de estudiar la oferta para el próximo curso, nos puedes contestar dos preguntas anónimas y sin compromiso sobre tu posible decisión, para ayudarnos a preparar la oferta de cara al septiembre cuando se abrirán las inscripciones. Muchas gracias.

Després d’estudiar l’oferta per al pròxim curs, ens pots contestar dues preguntes anònimes i sense compromís sobre la teva possible decisió, per ajudar-nos a preparar l’oferta de cara al setembre, quan s’obriran les inscripcions. Moltes gràcies.

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, FESTES, Uncategorized

UNA FESTA GENIAL – fotos

Muchas gracias a todos los que colaboraron en la fiesta del viernes para que saliera tan bien. Entre la merienda apetitosa, refrescos bien frescos, helados buenísimos y de primera calidad, caras pintadas impresionantes, hinchables multicolores, saltos enormes, música pegadiza, bailes expresivos y coreografías divertidas…. y las familias del Juncadella, no ha faltado de nada para pasar una tarde genial todos juntos!

Aquí os dejamos unas fotos que intentan reflejar un poquito el buen ambiente que había entre los niños, las niñas, las familias y los profes que asistieron.

Visca el Juncadella!

Moltes gràcies a tots els que van col·laborar en la festa de divendres perquè sortís tan bé. Entre el berenar apetitos, refrescs ben frescos, gelats boníssims i de primera qualitat, cares pintades impressionants, inflables multicolors, salts enormes, música marxosa, balls expressius i coreografies divertides …. i les famílies del Juncadella, no ha faltat de res per passar una tarda genial tots junts!

Aquí us deixem unes fotos que intenten reflectir una miqueta el bon ambient que hi havia entre els nens, les nenes, les famílies i els profes que van assistir.

Visca el Juncadella!

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, NOTICIES, Uncategorized

ACTUACIÓ DE FAMÍLIES EN FESTIVAL 2017

Hola Familias!

Igual que el año pasado, hemos preparado una actuación especial en el Festival de Fín de Curso (mié
rcoles 21 de junio) para que participen los familiares de los niños juntos con profesores también.

Es un baile bastante sencillo y fácil de seguir, no os preocupéis. La diversión está asegurada! Ensayaremos los viernes a las 16:45, durante aproximadamente una hora. No pasa nada por no poder venir a cada ensayo, dispondréis de medios especiales y exclusivos para poneros al día y seguir ensayando. ¿Os apuntáis este año? ¿Os gustaría actuar para los niños desde el escenario?

El primer encuentro será hoy viernes 28 de abril a las 16:45 en la biblioteca.(Habrá servicio de guardería para los socios del AMPA)

Venga, será muy, muy divertido. ¡¡Garantizado!!

Hola famílies!

Igual que l’any passat, hem preparat una actuació especial al Festival de Fi de Curs (dimecres 21 de juny) perquè participin els familiars dels nens junts amb professors també.

És un ball bastant senzill i fàcil de seguir, no us preocupeu. La diversió està assegurada! Assajarem els divendres a les 16:45, durant aproximadament una hora. No passa res per no poder venir a cada assaig, disposareu de mitjans especials i exclusius per posar-vos al dia i seguir assajant.

Us apunteu aquest any? Us agradaria actuar per als nens des de l’escenari?

La primera trobada serà avui, divendres 28 d’abril a les 16:45 a la biblioteca. (Hi haurà servei de guarderia per als socis de l’AMPA)

Va, serà molt, molt divertit. ¡¡Garantit !!

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, NOTICIES, Uncategorized

PROJECTE: El Món És Nostre

Benvolguts pares i mares:
Per començar donar-vos les gràcies pel bon acolliment que ha tingut l’activitat “tast gastronòmic”. Aquest dimecres a la tarda, comptem amb la participació de 60 famílies!!!! Agrair també el suport incondicional de l’Ampa, el qual, col·laborarà amb begudes pels nens i nenes i amb el suministrament de forquilles, tovallons, etc i en el muntatge i organització.
Degut al gran nombre de participants, us informem que farem servir els dos patis per a dur-lo a terme. Un pati estarà ocupat pels nens de EI- 3 fins a 2n i l’altre de 3r a 6è.
Les famílies s’hauran d’adreçar al pati que correspongui al seu fill /a. Allà disposaran de taules per a poder presentar el menjar que han preparat.
Ens facilitaríeu la tasca si el menjar que porteu ja està en porcions ben petites. Recordeu que és un tast, no un menjar!.
L’entrada dels menjars, es farà uns 5 minuts després de l’entrada dels nens a les 15:00 hores. L’rganització preveu que entre les 15:15 i les 15:30 estarà tot disposat perquè entrin els nens a l’activitat.
US RECORDEM QUE L’ENTRADA DE PARES I/O FAMILIARS QUEDA RESTRINGIDA A LES FAMÍLIES QUE PARTICIPEN EN L’ACTIVITAT EN DOS MEMBRES PER FAMÍLIA. És per això que a l’entrada us haureu d’identificar. El motiu d’aquesta norma és per garantir la seguretat dels nens i de l’ordre.
Mestres i Ampa
“TOTS SOM ESCOLA “

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, NOTICIES, Uncategorized

JUNCAGRAM – l’Instagram de l’escola

Si todavía no conocéis el instagram de la escuela, aquí tenéis una pequeña muestra de resumen de las imágenes que se compartieron con las familias, prácticamente a diario y que nos permiten ver aún más lo que viven los niños cada día. Es muy chulo!

Si encara no coneixeu l’instagram de l’escola, aquí teniu una petita mostra de resum de les imatges que es van compartir amb les famílies, pràcticament a diari i que ens permeten veure encara més el que viuen els nens cada dia. Es molt xulo!

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, NOTICIES

CONCERT DE NADALES – ACTUACIÓ FAMILIES i MESTRES

img-20161222-wa0028Per recordar el Concert de Nadales d’aquest any, aquí teniu l’actuació de les famílies amb els professors de l’Emili Juncadella, que és el resultat de molt pocs assajos i amb un rècord absolut de participants. A més vam tenir la sort de poder comptar amb la gran veu de la Marta, moltes gràcies!

Felicitats a tots els que van participar i que li van posar molta il·lusió i moltes ganes de divertir-se !!

Para recordar el Concierto de Nadales, aquí tenéis la actuación de las familias y los profesores del Emili Juncadella que es el resultado de muy pocos ensayos y con un récord absoluto de participantes este año. Además tuvimos la suerte de poder contar con la gran voz de Marta, muchas gracias!

¡¡Felicidades a todos los que han participado y que le han puesto mucha ilusión y muchas ganas de divertirse!!

 

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, NOTICIES, Uncategorized

CONCURS DE NADAL 2016

snowmanEste año repetimos: Concurso de Manualidad o Dibujo.

Lo tienen que hacer los niños en casa, sobre el invierno/Navidad.

Todos los niños y niñas que quieren participar tendrán que entregar el dibujo/manualidad en la sala del AMPA antes del lunes 12 de diciembre.

Recordar que los días 6,8 y 9 de diciembre son fiesta.

Aquest any repetim: Concurs de Manualitat o Dibuix.

El dibuix o manulaitat l’han de fer els nens a casa, sobre l’hivern/Nadal.

Tots els nens i nenes que vulguin participar hauran d’entregar el dibuix/manualitat a la sala de l’AMPA abans del dilluns 12 de desembre.

Recordeu que els dies 6,8 i 9 de desembre són festa.

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, NOTICIES, Uncategorized

RECORDS DE NADALS PASSATS

a7166923a22ec2dea4356c947dcbcf42¡Qué bien nos lo pasamos!

Si queréis recordar o descubrir como fueron algunas actuaciones de las familias y profesores de la escuela, en años anteriores, aquí tenéis un pequeño resumen.

Què bé ens ho vam passar!

Si voleu recordar o descobrir com van ser algunes actuacions de les famílies i professors de l’escola, en anys anteriors, aquí teniu un petit resum.

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, NOTICIES

3r Assaig Concert Nadal

maxresdefaultEl tercero y último ensayo de la actuación de los familiares de los niños de P3 a 2º tendrá lugar el viernes 16 de diciembre a las 16:30 (hasta las 17:30).

Aún estáis a tiempo de aprenderlo todo. Os esperamos.  ¡A preparar el gorro de Navidad!

 

Os esperamos allí!! Y a preparar el gorro de Navidad!

El tercer i últim assaig de l’actuació dels familiars dels nens de P3 a 2n tindrà lloc el divendres 16 de desembre a les 16:30 (fins a les 17:30).

Encara sou a temps d’aprendre-ho tot. Us hi esperem !! I a preparar la gorra de Nadal!

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, NOTICIES, Uncategorized

2n Assaig Concert Nadal

maxresdefaultEste viernes 2 de diciembre a las 16:30 se hará un segundo ensayo para perfeccionar nuestra actuación de Navidad.

Ha sido fantástico reunir a mas de 20 miembros de familias y de Profes de la escuela el viernes pasado y esperamos repetirlo esta semana.

Preparad los gorros de Navidad!!

Aquest divendres 2 de desembre a les 16:30 es farà un segon assaig per perfeccionar la nostra actuació de Nadal.

Va ser fantàstic reunir mes de 20 membres de famílies i de profesors de l’escola divendres passat i esperem repetir-ho aquesta setmana.

Prepareu les gorres de Nadal !!

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, NOTICIES, Uncategorized

CONCERT DE NADAL 2016

Christmas at Holker Hall 2009

Se está acercando el mes de diciembre y el concierto de Navidad de los niños de Infantil( P3, P4, P5, 1°, 2°) y como cada año os invitamos a participar en una canción que cantaremos familias y miembros de la escuela.

Si tenéis ganas de participar para cantar todos juntos, ensayaremos un par de veces, empezando este

 • viernes 25 noviembre a las 16:30, en la biblioteca (hasta las 17:30)

Esperamos veros allí, como cada año, con la ilusión de poder actuar delante de los niños al final de su concierto.

Os animamos a pasarlo genial entre familias. Tots junts fem escola!santas-reindeers

 

S’apropa el mes de desembre i també el concert de Nadal dels nens d’Infantil (P3, P4, P5, 1r, 2n) i com cada any us convidem a participar en una cançó que cantarem famílies i membres de l’escola.

Si teniu ganes de participar per cantar tots junts, assajarem un parell de vegades, començant aquest

 • divendres 25 novembre a les 16:30, a la biblioteca (fins a les 17:30)

Esperem veure-us-hi, com cada any, amb la il·lusió de poder actuar davant dels nens al final del seu concert.

Us animem a passar-ho genial entre famílies. Tots junts fem escola!