ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, EXTRAESCOLARS / CASALS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – Oferta 2020-2021

A continuació us detallem l’oferta d’extraescolars per al curs nou 2020-2021. / A continuación os detallamos la oferta de extraescolares para el curso nuevo 2020-2021.

Totes les extraescolars començaran el dia 1 d’octubre. Si necessiteu el servei d’Acollida/Guarderia per al primer dia, el 14 de setembre, heu de realitzar la inscripció abans amb tota la documentació requerida. / Todas las extraescolares empezarán el día 1 de octubre. Si necesitáis el servicio de Acollida/Guardería para el primer día, el 14 de septiembre, debéis realizar la inscripción antes con toda la documentación requerida.

Les inscripcions per beques obren el día 22 de setembre. Us informarem més endavant. / Las inscripciones para becas abren el día 22 de septiembre. Os informaremos más adelante.

IMPORTANT/E: LES INSCRIPCIONS I ELS PAGAMENTS ES FARAN DE MANERA TELEMÀTICA, realitzant inscripcions online o descarregant-los i reenviant-los emplenats per email a l’adreça indicada, i els pagaments per transferència o ingrés en el compte indicat. / LAS INSCRIPCIONES Y LOS PAGOS SE HARÁN DE MANERA TELEMÁTICA, realizando inscripciones online o descargando hojas de inscripciones y reenviandolas cumplimentadas por email a la dirección indicada, y los pagos por transferencia o ingreso en la cuenta indicada.

RECORDAD QUE ANTES DE APUNTARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD, ES IMPRESCINDIBLE ESTAR AL DÍA CON EL PAGO DE LA CUOTA DEL AMPA, es decir: o HABER PAGADO LA CUOTA EL CURSO PASADO (2019-2020) o bien HABER PAGADO LA CUOTA DE 20€ DE ESTE AÑO. Para más información sobre la cuota, AQUÍ

Hay que recordar que se abrirán las actividades donde hay un número suficiente de participantes. / Cal recordar que s’obriran les activitats on hi ha un nombre suficient de participants.

Hi han 4 apartats.

 • ACOLLIDA/GUARDERIA
 • ACTIVITATS ESPORTIVES
 • ANGLÈS
 • ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I AUDIOVISUALS

ACOLLIDA / GUARDERÍA

Si necessiteu el servei de Acollida, heu primer d’emplenar i signar la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID, guardar el fitxer i adjuntar-lo amb l’inscripció. Per començar Acollida / Guarderia el dia 14 i en la inscripció es tria l’opció PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA, s’ha de enviar el comprovant de la transferència. / Si necesitáis el servicio de Acollida, debéis primero rellenar y firmar la DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD COVID, guardar el fichero y adjuntarlo en la inscripción. Para empezar Acollida/Guardería el día 14 y en la inscripción se elige la opción PAGO POR TRANSFERENCIA, se debe enviarles el comprobante de la transferencia.

Tota la informació sobre acollida/guardería AQUÍ / Toda la información sobre acollida/guardería AQUÍ

DUBTES: envieu un correu a: jcueva@aesantandreu.org

ACTIVITATS ESPORTIVES

Aquest any, per poder adaptar-nos als protocols i mesures CoVid i distribuir bé els espais amb els ratios indicats, en comptes de fer activitats de 1 hora, 2 vegades a la setmana, o de 2 hores i 1 vegada, s’han reduït a 1,5 hores per a tots, 1 vegada a la setmana. Les ACTIVITATS es pagaran un cop confirmada la plaça. / Este año, para poder adaptarnos a los protocolos y medidas CoVid y distribuir bien los espacios con los ratios indicados, en vez de hacer actividades de 1 hora, 2 veces a la semana, o de 2 horas y 1 vez, se han reducido a 1,5 horas para todos, 1 vez a la semana. Las ACTIVIDADES se pagarán una vez confirmada la plaza

Tota la informació sobre extraescolars esportives en un sol arxiu AQUÍ / Toda la información sobre extraescolares deportivas en un solo archivo AQUÍ

 • PSICOMOTRICITAT (P3) DILLUNS
 • PSICOMOTRICITAT (P4 – P5) DIMECRES
 • FUTBOL SALA (3r – 4t) DILLUNS
 • FUTBOL SALA (1r-2n) DIMARTS (cambiat a DILLUNS)
 • FUTBOL SALA (5è – 6è) DIMECRES
 • PATINATGE (1r – 2n – 3r) DIJOUS
 • PATINATGE (4t – 5è – 6è) DIVENDRES
 • BALL MODERN 1r 2n 3r DIMARTS
 • BALL MODERN (4t – 5è – 6è) DIJOUS
 • PISCINA (P3 – P4 – P5 – 1r) DIJOUS
 • PISCINA (2n – 3r – 4t – 5è – 6è) DIJOUS

DUBTES: envieu un correu a: jcueva@aesantandreu.org

ANGLÈS

Tota la informació sobre extraescolars d’anglés AQUÍ i VÍDEO AQUÍ/ Toda la información sobre extraescolares de inglès AQUÍ y VÍDEO AQUÍ

 • ANGLÈS (P4 – P5) DILLUNS
 • ANGLÈS (1r – 2n) DIMECRES
 • ANGLÈS (3r – 4t) DIVENDRES
 • ANGLÈS (5è – 6è) DIMARTS i DIVENDRES

DUBTES: envieu un correu a: info@mishmashbarcelona.com

ACTIVITATS AUDIOVISUALS, ANIMACIÓ STOP MOTION i MANUALITATS

NOVETAT: Aquí teniu un vídeo que mostra el treball que es va fer el curs passat durant les extraescolars de AUDIOVISUALES y de MANUALITATS!

Tota la informació sobre extraescolars artístiques i audiovisuals AQUÍ i VÍDEOS AQUÍ / Toda la información sobre extraescolares artísticas y audiovisuales AQUÍ y VÍDEOS AQUÍ

 • ARTS MANUALS (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DILLUNS
 • ARTS MANUALS (3r – 4t – 5è – 6è) DIMARTS
 • AUDIOVISUALS amb Cine, Teatre y Fotografia (3r – 4t – 5è – 6è) DIMECRES
 • ANIMACIÓ STOP MOTION (3r – 4t – 5è – 6è) DIJOUS
 • AUDIOVISUALS amb Cine, Teatre y Fotografia (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DIVENDRES
 • ANIMACIÓ STOP MOTION (P3 – P4 – P5 – 1r – 2n) DIVENDRES

Dies proposats de extraescolars artístiques i audiovisuals: a modificar segons necessitat o preferència de la majoria dels alumnes inscrits / Días propuestos de extraescolares artísticas y audiovisuales: a modificar según necesidad o preferencia de la mayoría de los alumnos inscritos.

DUBTES: envieu un correu a: jessart.film@gmail.com

RESUM: TAULA D’HORARIS DE TOTES LES ACTIVITATS

DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
ANGLÈS P4-P5ANGLÈS 5è-6èANGLÈS 1r-2nBALL 4t-5è-6èANGLÈS 3r-4t
PSICO P3BALL 1r-2n-3rPSICO P4-P5PATINATGE 1r-2n-3rANGLÈS 5è-6è
FUTBOL 3r-4tFUTBOL 1r-2nFUTBOL 5è-6èPISCINA de 2n a 6èPATINATGE 4t-5è-6è
ARTS MANUALS de P3 a 2nARTS MANUALS de 3r a 6èAUDIOVISUALS de 3r a 6èPISCINA de P3 a 1rANIMACIÓ STOP MOTION de P3 a 2n
ANIMACIÓ STOP MOTION de 3r a 6è

FULLS D’INSCRIPCIÓ & DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID – HOJAS DE INSCRIPCIÓN & DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD COVID

IMPORTANT: El dilluns día 14 de setembre, no podrà començar ningú a Acollida o Guardería que no tingui emplenat la Declaració de Responsabilitat CoVid pel servei d’Acollida o que no estigui inscrit.

 • Inscripció Acollida/Guardería i Activitats Esportives: EMPLENAR LA DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID (una per cada nen/a), guardar el fitxer i adjuntar-lo amb l’inscripció. Poden escollir múltiples activitats en una mateixa inscripció per cada nen/a (per exemple Acollida + Futbol sala).

PER FER L’INSCRIPCIÓ a Acollida/Guardería i Activitats Esportives, CLIQUEU AQUÍ. (NOTA: El NIF/DNI de l’inici de l’inscripció és del/de la nen/a, no del/de la pare/mare) / PARA HACER LA INSCRIPCIÓN a Acollida/Guardería y Actividades Deportivas, PULSE AQUÍ. (NOTA: El NIF / DNI del inicio de la inscripción es del/de la niño/a, no del/de la padre/madre)

Inscripció Anglès: EMPLENAR la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID i el FULL D’INSCRIPCIÓ. Enviar els dos fulls per email a: ampaemilijuncadella@gmail.com

Inscripció Audiovisuals i Manualitats: EMPLENAR la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID i el FULL D’INSCRIPCIÓ. Enviar els dos fulls per email a: ampaemilijuncadella@gmail.com

EXTRAESCOLARS / CASALS, NOTICIES

REUNIÓ EXTRAESCOLARS

Si voleu informació amb més detall de les activitats extraescolars de FUTBOL, PATINATGE, PISCINA, BALL MODERN, PSICOMOTRICITAT i ACOLLIDA, es farà una presentació de les activitats confirmades i pendents de confirmar. US EXPLICAREM COM OMPLIR ELS FULLS DE SOL·LICITUD DE BECA DEL IBE. 

Lloc i data de realització:

dimecres 25 DE SETEMBRE a les 16:45 a la biblioteca de l’escola, primera planta.

EXTRAESCOLARS / CASALS, NOTICIES

S’APROPA L’INICI DEL CURS…

Recordad que para poder apuntarse a actividades extraescolares, teneís que haber hecho el pago de la cuota del AMPA.
Tenéis toda la información sobre extraescolares aquí y para saber cómo pagar la cuota, clica aquí.
NOVEDAD: bajada de precio de la cuota a 40€ (a los que ya la han pagado al precio anterior se les devolverá la diferencia.)

Recordeu que per poder apuntar-se a activitats extraescolars, heu de haver fet el pagament de la quota de l’AMPA.
Teniu tota la informació sobre extraescolars aquí i per saber com pagar la quota, cliqueu aquí.
NOVETAT: baixada de preu de la quota a 40 €
(Als que ja l’han pagat al preu anterior se’ls retornarà la diferència.)

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, EXTRAESCOLARS / CASALS

EXTRAESCOLARES – Oferta 2019-2020 –

FULLS D’INSCRIPCIÓ – HOJAS DE INSCRIPCIÓN

A continuación os detallamos la oferta de extraescolares para el curso nuevo que empieza en septiembre 2019.

A continuació us detallem l’oferta d’extraescolars per al curs nou que comença al setembre 2019.

SERÁ IMPRESCINDIBLE HABER PAGADO LA CUOTA DEL AMPA DE ESTE NUEVO CURSO PARA PODER APUNTARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD

Hacer clic sobre la actividad para más información sobre horarios, precios y contenido.

Feu clic sobre l’activitat per a més informació sobre horaris, preus i contingut.

Hay que recordar que se abrirán las actividades donde hay un número suficiente de participantes. Si os interesa alguna actividad podéis contestar sin compromiso a las dos preguntas más abajo.

Cal recordar que s’obriran les activitats on hi ha un nombre suficient de participants. Si us interessa alguna activitat podeu contestar sense compromís a les dues preguntes més avall.

ACTIVITATS AUDIOVISUALS, TEATRE I MANUALITATS

Vídeo de presentació general d’activitats audiovisuals, teatre i manualitats

FULLS D’INSCRIPCIÓ – HOJAS DE INSCRIPCIÓN

Después de estudiar la oferta para el próximo curso, nos puedes contestar dos preguntas anónimas y sin compromiso sobre tu posible decisión, para ayudarnos a preparar la oferta de cara al septiembre cuando se abrirán las inscripciones. Muchas gracias.

Després d’estudiar l’oferta per al pròxim curs, ens pots contestar dues preguntes anònimes i sense compromís sobre la teva possible decisió, per ajudar-nos a preparar l’oferta de cara al setembre, quan s’obriran les inscripcions. Moltes gràcies.

EXTRAESCOLARS / CASALS, NOTICIES, Uncategorized

HORARI INTENSIU a partir de l’11 de juny

EL NUEVO HORARIO A PARTIR DEL MARTES 11 DE JUNIO AFECTA A LAS EXTRAESCOLARES Y A LA ACOGIDA DE TARDE

Para ver o descargar el archivo completo, pinche aquí

EXTRAESCOLARS / CASALS, Uncategorized

Tallers PINTURA-MANUALITATS i IOGA

Novetats!!!
Aquest dijous, 21 de setembre, tindrem un Taller de
Pintura-Manualitats i també una presentació de Ioga.
Esteu tots convidats i esperem que us animeu perquè
surtin les activitats noves !!! A les 16: 45h a l’aula de P5.
Preus Activitat de Pintura: 42 euros / trimestre 1h a la
setmana. Ioga 75 euros / trimestre 1h a la setmana.
Última setmana d’inscripcions per a totes les extraescolars.
———————————————————————————-
Novedades!!!
Éste jueves, 21 de Septiembre, tendremos un Taller de
Pintura-Manualidades y también una presentación de
Yoga.
Estáis todos invitados y esperamos que os animéis para
que salgan las actividades nuevas!!!
A las 16:45h en el aula de P5.
Precios Actividad de Pintura: 42 euros / trimestre 1h a la
semana y Yoga 75 euros / trimestre 1h a la semana.
Última semana de inscripciones para todas las extraescolares.

EXTRAESCOLARS / CASALS, Uncategorized

BENVINGUTS al nou curs 2017-2018

Benvolgudes famílies,

Comença un nou curs amb nova Junta de l’Ampa, formada per la Dafnah González (mare de 2on), com a presidenta, juntament amb la Marta López i l’Ana Chávez (mares de P5) com a, respectivament, secretaria i tresorera.

Esperem que aquest nou curs seguim comptant amb la vostra col·laboració i idees!

El proper 18 de setembre a les 16: 45h tindrem reunió informativa d’activitats extraescolars al menjador, y properament us informarem de més cosetes que estem preparant.
————————————————————–

Bienvenidas familias,

Comienza un nuevo curso con nueva Junta del Ampa, formada por Dafnah González (madre de 2º), como presidenta, junto con Marta López y Ana  Chávez (madres de P5) como, respectivamente, secretaria y tesorera.

¡Esperamos que este nuevo curso sigamos contando con vuestra colaboración e ideas! 

El próximo 18 de Septiembre a las 16:45h tendremos reunión informativa de actividades extraescolares en el comedor, y  próximamente os informaremos de más cositas que estamos preparando.

 

EXTRAESCOLARS / CASALS, NOTICIES, Uncategorized

HORARI INTENSIU i ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Recordar que a partrir del 6 de junio habrá horario intensivo para las clases y tambien afecta a los horarios de extraescolares. Lo veréis todo en la tabla abajo.

Recordeu que a partir del 6 de juny hi haurà horari intensiu per a les classes i també afecta els horaris d’extraescolars. Ho podeu veure tot en la taula aquì:

EXTRAESCOLARS / CASALS, NOTICIES

MANNEQUIN CHALLENGE NADAL 2016

Disculpeu l’espera de la publicació de la gravació. Així allarguem el Nadal !!

Gràcies a tots per participar!

Bon cap d’any a totes les famílies del Juncadella!

Disculpad el pequeño retraso con la publicación de la grabación. Así alargamos la Navidad!!

Gracias a todos por participar!

Feliz fin de año a todas las familias del Juncadella!

COMMENTARIS

Genial y muy divertido!(SARA)

!!!Muy chulo!!! (ANAIS)

Muy chulo. Grandes esos padres y profes sin los que no sería posible ( JOSE)

EXTRAESCOLARS / CASALS, NOTICIES, Uncategorized

LLISTES de EXTRAESCOLARS 2016-17

kids-activitiesYa tenemos las listas de extraescolares!! Para consultar, hacer clic en cada actividad:

 

EXTRAESCOLARS / CASALS, NOTICIES, Uncategorized

nueva extraescolar: NENOOS

facebook-catEl método educativo NENOOS organizó un taller demostrativo el pasado martes 20 de septiembre en el que participaron padres y niños. Es una forma muy divertida y eficaz para trabajar la inteligencia y el desarrollo personal de nuestros peques, con un enfoque tridimensional: MENTE + CUERPO + EMOCIONES. Os animáis a subir al barco en nuestra nueva aventura? Os esperamos!

El precio es de 29€/mes. En cuanto a la matrícula, son 39€ de un sólo pago único (en el que incluye una mochila, un ábaco, una libreta, una camiseta y un cuadernillo), y por haber asistido al taller de ayer tienen un 50% de descuento en la matrícula.  Y si se apuntan dos hermanos, sólo pagarían una matrícula entre los dos.

Para toda la información sobre las extraescolares de este nuevo curso 2016-2017, entrar AQUÍ.

 

EXTRAESCOLARS / CASALS, NOTICIES, Uncategorized

¡FELIZ VERANO!

CASAL DE VERANO

Os informamos que el Casal empieza el día 27 de junio hasta el 29 de julio.

NO habrá casal los días 22 y 23 de junio y tampoco en el mes de septiembre, del 29 de agosto al 9 de septiembre al no haber el mínimo de inscripciones.

Para el resto de días hay plazas todavía!

verano_010FELICES VACACIONES!!!

EXTRAESCOLARS / CASALS, Uncategorized

HORARI INTENSIU i EXTRAESCOLARS: dilluns 6 juny

Queridas familias, os recordamos que como cada año el horario de las extraescolares cambia con la jornada intensiva podeis ver los detalles en la tabla adjunta.

Benvolgudes families us recordem que com cada any l’horari de les extraescolars canvia amb la jornada intensiva podeu veure els detalls a la taula adjunta.

LOS NIÑOS QUE COMEN EN EL COMEDOR SALEN A LAS 15h

EL AMPA  GESTIONA PARA SUS SOCIOS SERVICIOS  CON EMPRESAS EXTERNAS.

PARA ACCEDER A LAS EXTRAESCOLARES O A LA ACOGIDA, ES IMPRESCINDIBLE HABER PAGADO LA CUOTA DE  SOCIO. Taula_horari intensiu_2016

EXTRAESCOLARS / CASALS, NOTICIES

PRÓXIMAS REUNIONES: becas casal, fiestas barrio,…

Queridas familias,

Os informamos de Reunión para Información y Becas del Casal de Verano el próximo 12 de abril a las 16:45h en el Comedor. Habrá servicio de Acogida para los Socios del Ampa.

Desde el Ampa estamos organizando participar en las Fiestas del Barrio de Navas, el próximo 7 de Mayo a las 11h.

Animaros a participar en la IX Cursa Solidaria Vols-Navas, 17 de Abril en la Plaza Ferran Reyes desde las 10-12h.

Y más sorpresas que os informaremos en breve como la de éste viernes para el Festival de Fin de curso, 16:45h en la biblioteca . Os animamos a participar con la misma ilusión con la que lo organizamos!!!! Gracias!!!

 

Benvolgudes famílies,

Us informem de Reunió per Informació i beques del Casal d’Estiu el proper 12 d’abril a les 16 : 45h al Menjador . Hi haurà servei de Acollida per als Socis de l’Ampa .

Des del Ampa estem organitzant participar en les Festes del Barri de Navas, el proper 7 de maig a les 11h.

Animeu-vos a participar a la IX Cursa Solidària Vols – Navas , 17 d’abril a la Plaça Ferran Reyes des de les 10-12h .

I més sorpreses que us informarem en breu com la d’aquest divendres per al Festival de Fi de curs, 16:45h a la biblioteca. Us animem a participar amb la mateixa il·lusió amb què ho organitzem !!!! Gràcies !!!

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES, EXTRAESCOLARS / CASALS

TALLER D’ EMOCIONS

Educació Emocional en Familiaimages

 • Voleu passar una estona divertida en familia, jugant, fent activitats i treballant valors i emocions?
 • Voleu conèixer què es l’educació emocional?
 • Voleu que els vostres fills siguin emocionalment intel.ligents?

Podran assistir fins a 15 famílies: pares, mares, fills i filles de 3 a 12 anys.

Serà un taller complert, amb una durada d’1,5 hores i estarà centrat en els vincles familiars. Estarà estructurat en 3 parts:

 1. Començarem parlant de les nostres emocions, els pares li explicaran als fills i els fills als pares.
 2. Desprès farem jocs i activitats per treballar els vincles familiars.sal069vd003171448
 3. I acabarem amb un exercici de relaxació.

Després tindrem un pica-pica.

Día 5 d’ Abril: 16:45h sala psicomotricitat

Apuntar-se a la sala del Ampa en horari de 9-9:30 / 16:30-17h.

Només per a Socis del Ampa.

ANIMEU-VOS!!!!!