Gimnàstica Rítmica

Des de l’Associació Esportiva AsoGym, ens complau presentar-vos la nostra activitat de Gimnàstica Rítmica.

Els membres de l’associació som uns apassionats i  professionals d’aquestes disciplines, per tant volem atorgar l’oportunitat als nens i nenes  d’aprendre a gaudir i a realitzar aquests esport com a activitat extraescolar.

Per finalitzar afegir que treballem molt la psicomotricitat com per exemple la coordinació, el ritme, la flexibilitat, els salts, els girs… i on s’aprenen molts valors com per exemple la responsabilitat, la disciplina, la superació i treball amb equip.

Nens i nenes de qualsevol edat i condició física tenen cabuda a les nostres activitats                    

PROGRAMACIÓ I EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

En el següent document, hem dut a terme una planificació de Gimnàstica Rítmica per a nens/es en edat escolar. Aquesta planificació s’ha pensat per  aquells centres que s’inicien en el món de la Gimnàstica Rítmica. L’activitat està pensada per dur-la a terme durant el cicle escolar (Setembre – juny),  sent recomanable durant dues hores a la setmana i tenint en compte  fer una exhibició a final de curs (juny).

Volem treballar els continguts bàsics de la Gimnàstica Rítmica, adaptant-nos a les necessitats dels/les gimnastes. Aquest,  s’aniran ampliant segons la progressió d’aquests/es.

Aquest esport el podem separar en tres blocs:

 • Tècnica
 • Execució
 • Artístic

Aquests es podem treballar per separat, i en conjunt formarien un exercici rítmic ja que van acompanyats de música. Es per això que també treballarem els passos rítmics, la coordinació, els elements corporals, les col·laboracions, les acrobàcies…i fomentar el treball en equip.

Dintre del bloc de tècnica, podem separar els continguts de la Gimnàstica Rítmica en :

Salts, Girs, Equilibris, Ones i Flexibilitat

Dintre de cada un dels grups, hi trobem diferents elements de dificultat. Per tal de fer una bona progressió de l’aprenentatge de cada un d’aquest, començarem per els continguts més bàsics i durant el curs anirem augmentant la seva dificultat sempre i quan ens adaptem a les necessitats dels/les alumnes.

Durant dos mesos ens dedicarem a treballar el domini dels aparells que li pertoquin a cada grup. Quant ja tinguin dominat l’aparell es treballarà conjuntament amb els elements corporal anteriors.

Contigut d’una sessió

Totes les nostres sessions estan planificades per tal de que els nens i nenes gaudeixen aprenent, cadascuna de les sessions de tots els grups, compta amb tres blocs fonamentals i ordenats de la següent manera:

 • Escalfament inicial
 • Treball específic
 • Estiraments i relaxació

Escalfament inicial

L’escalfament inicial té una durada aproximada de 15- 20 minuts. En ell es treballa primerament el moviment articular amb amplitud i l’escalfament específic de diferents grups musculars del tren superior e inferior del cos.

Aquesta part de la sessió és important per evitar lesions articulars o musculars que es poden produir en la fase de treball específic.

És important en aquesta fase treballar la flexibilitat i elasticitat de les articulacions i fibres, per tant es realitzaran estiraments de manera activa i balística, realitzats a terra o de peu amb recolzament d’espatlleres o paret.

Aquest escalfament es fa en cada sessió en cada grup per treballar la flexibilitat.

Treball específic

Segons la programació mensual i anual, es treballen unes condicions o d’altres. Encara que en cada sessió es treballa de manera més específica o general la flexibilitat i elasticitat (a l’escalfament) i la col·locació postural.

Quant les nenes ja hagin après les dificultats especifiques dels quatre grups corporals (equilibri, gir, salt, flexibilitat/ona), a mes d’acrobàcies i passos rítmics, ja es podrà començar a treballar repetidament una coreografia que contingui els elements anteriors, amb mans lliures o amb aparells (pilota, maces, cinta, cèrcol o corda).

Aquest bloc és el que varia segons la programació mensual i anual i és el de més durada, uns 30-35 minuts.

Estiraments i relaxació

Aquest últim bloc de durada de 5-10 minuts aproximadament serveix per baixar el ritme cardíac, evitar contractures i lesions i afavorir la sensació de relaxació per acabar la sessió amb sensació de benestar.

Consisteix en realitzar respiracions profundes per calmar el ritme respiratori mentre s’estira de manera suau cada grup muscular de forma activa o passiva.

PROGRAMACIÓ ANUAL

 (després cada mes es farà un programació especifica de cada sessió)

 •  SEPTEMBRE I OCTUBRE: Treballarem la preparació física per que les nenes puguin posar-se en forma i que aprenguin els exercicis de l’escalfament que es farà en cada sessió durant tot l’any per treballar la flexibilitat.
 • NOVEMBRE: Treballarem la flexibilitat especifica de cada articulació i la posició corporal (ballet adaptat) i la introducció als elements corporals.
 • DESEMBRE: Es treballaran les dificultats corporals de cada grup: equilibris, girs, flexibilitat/ones i salts. També aprendran a fer acrobàcies i passos rítmics.
 • GENER-FEBRER: Cada grup aprendrà el domini aïllat dels aparells que li pertoquin, després combinats amb les dificultats corporals
 • MARÇ-ABRIL I MAIG: Es començarà a muntar les coreografies de cada grup i el assaig repetitiu de les coreografies fins que estiguin sincronitzades i dominades.
 • JUNY: Preparació de la exhibició de fi de curs.

Exemple de Programació de 10 sessions del primer trimestre

 • Primera sessió: Petita introducció i presentació teòrica sobre què es la gimnàstica Rítmica. Explicació del que serà l’escalfament bàsic que es realitzarà durant totes les sessions de la temporada.
 • Segona sessió: Realitzar exercicis de posada en marxa del to i resistència física i muscular així com repassar i explicar detalladament la bona execució del escalfament, introducció als exercicis de flexibilitat.
 • Tercera sessió: Explicació i realització del exercicis de flexibilitat i elasticitat que es treballaran durant el curs.
 • Quarta sessió: Escalfament amb exercicis de flexibilitat i aprenentatge de una taula de ballet adaptat per tal de treballar la correcta col·locació postural dels diferents segments corporals.
 • Cinquena sessió: Escalfament, taula de ballet i ensenyament dels salts i equilibris
 • Sisena sessió: Escalfament, exercicis de flexibilitat i ensenyament de les dificultats de girs i ones
 • Setena sessió: Escalfament amb flexibilitat i aprenentatge de passos rítmics, passos de dansa bàsics i realització de la taula de ballet.
 • Vuitena sessió: Escalfament i execució d’acrobàcies que forment part del món de la gimnàstica rítmica
 • Novena sessió:  Escalfament i repàs de les dificultats treballades anteriorment: salts, equilibris, girs, i flexibilitat i ones
 • Desena sessió: Escalfament, taula de ballet i repàs dels passos de ball, rítmics i així com de les acrobàcies.

Les sessions del segon trimestre estarien programades a l’aprenentatge de l’aparell que pertoques per edat aprendre a cada nena i grup de manera aïllada i desprès conjuntament amb les dificultats corporals apreses durant el primer trimestre.

El tercer i últim trimestre estaria enfocat al muntatge i entrenament d’una coreografia on estiguessin presents tots els elements treballats durant el curs. Proposem realitzar una mostra o exhibició d’aquestes coreografies a final de curs.